call of duty

بررسی بازی Call of Duty: Modern Warfare نسخه ۲۰۱۹

/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-call-of-duty-modern-warfare

بازی جدید Call of Duty: Modern Warfare به نام خودش وفا کرده و در همان محدوده آشنای قدیمی ولی با ویژگی های بیشتر قرار گرفته است.البته این بازی را با نسخه ریمستر Call of Duty 4 نباید اشتباه بگیرید٬ چرا که این بازی یک ریبوت کامل از این سری است و به شکل عجیبی به عقب برگشته و قسمتهایی از داستان را عوض کرده و نشان می دهد که این سری از کجا آغاز شده است. با این حال درست است که یکسری از ایده ها و داستان های قدیمی عوض شده اند٬ ولی هنوز هم همان حال و هوای قدیمی باقی است و این بازی را تبدیل به میکسی از کاراکترها و داستان های قدیمی و جدید کرده است.